கலை துறை ஜாதக அமைப்பு | Cinema Yogam Planetary Position | Astro Mani

9 Views
Published
The Ascendant/Ascendant lord should be strong in the birth-chart to become a film star. The Ascendant in the birth-chart provides an influential personality, and people will remember the person for a long time, which is the most important quality for people aspiring to make a career in the field of acting.

The person will earn his livelihood in the field of acting if the fifth house/lord is strong and forms a relationship with the tenth house/lord in the birth-chart. The fifth house is the house of entertainment and cinema and the tenth house is the house of occupation.

சினிமா துறையில் பிரகாசிக்கவைக்கும் கிரகங்கள்.
ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சுக்கிர பகவான் மற்றும் புதன் பகவான் நல்ல நிலை யில் அதாவது ஆட்சி அல்லது உச்சம் அடைந்த நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக சினிமா துறையில் சாதனை படைப்பார்கள்.
சுக்கிர பகவான் உடன் ராகு பகவான் இணைந்து இருந்தால் கேமராமேனாக ஜெயிக்க வைக்கும் .
வித்தைகளுக்கு காரணமாகிய புதன் பகவான் மற்றும் சுக்கிர பகவான் இணைந்து இருக்கும் போது சினிமா நடிகராக ஜெயிக்க வைக்கும் .
சந்திரன், சுக்கிரன், புதன் மற்றும் ராகு பகவான்
ஜாதகத்தில் லக்கினத்தில் இருந்து 2,7,10 எந்தவிதத்திலாவது தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #cinema
Category
Videos
Be the first to comment