திருமணம் எப்போது செய்யகூடாது | Marriage should never be done | Astro Mani

28 Views
Published
நிச்சயமாக, ஆண் அல்லது பெண் யாராக இருந்தாலும், ஒருவரின் திருமண காலத்தை ஜோதிடம் தெரிவிக்கும். இதனைக் கொணர்ந்த ரிஷிகளும், ஜோதிட விற்பன்னர்களும், தெளிவாகப் பாமரரும் அறியும் வண்ணம் அறிவித்துள்ளனர். ஆனால் அதனைக்காண, பொறுமையும் சற்று நிதானமும் தேவை ஆகும். சிறிது கணித அறிவு அதாவது கூட்டல், கழித்தல், வகுத்தல் தேவை. இதனை அறிந்துகொண்டால் போதும் ஜோதிட அறிவு பெருக்கெடுத்து ஓடும். ஆர்வம் கூடும். 5+3 =8 இது அனைவருக்கும் ஒன்று போல் தான் வரும், வரனும். ஆனால், அதன் கூட்டுத் தொகையை வேண்டுமானால், பல்வேறு மொழிகளில், (எட்டு, EIGHT, ஆட்) கூறலாமே தவிர அதன் மதிப்பு மாறாது. அதனைப் போலவே, இதனைச் சிறிது சிரமப்பட்டால் போதும் நமது உடன்பிறப்புகளுக்கு, மகன், மகளுக்குத் திருமணம் எப்போது என நாமாகவே அறிய முடியும்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #Marriage
Category
Videos
Be the first to comment