ஏழரை சனியின் வகைகள் | Types of Sani in our life | Astro Mani

6 Views
Published
மங்கு சனி:
குழந்தை பருவத்தில் அல்லது இருபத்தந்து வருடத்திற்குள் வரும் 7 1/2 சனியானது மங்கு சனி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மங்கு சனியானது உடல்நிலையில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவது இல்லை மாறாக ஜாதகாரின் கல்வி கற்பதில் மந்த நிலையை ஏற்படுத்திவிடுகிறது.

பொங்கு சனி:
ஒருவருக்கு 35 வயது முதல் 55 வயதிற்குள் வரும் 7 1/2 சனியானது ஜாதகரை பொருளாதாரத்திலும் சமூக அந்தஸ்திலும் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்று அனைத்து சுகபோகங்களையும் அள்ளிக்கொடுத்து நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கிறது.

மாரக சனி:
ஒருவருக்கு 55 வயது முதல் 65 வயதிற்குள் வரும் 7 1/2 சனியானது ஜாதகரின் உடல்நிலையில் பாதிப்பை கொடுத்து மருத்துவச் செலவுகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துவிடுகிறது.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #shani
Category
Videos
Be the first to comment