வர்க்க சக்கரம் சதுர்த்தாம்சம் கணிக்கும் முறை | Divisional Charts Chaturthamsa D4 Calculation

11 Views
Published
செவ்வாய், குரு மற்றும் சுக்கிரன் இந்த மூன்று கிரகங்கள் மட்டுமே. நான்காம் வீடு மட்டுமே","articleBody":" செவ்வாய், குரு மற்றும் சுக்கிரன் இந்த மூன்று கிரகங்கள் மட்டுமே. நான்காம் வீடு மட்டுமே , ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சொத்து வாங்க நான்காம் வீடு முக்கிய வீடாகவும், மற்றும், நான்காம் வீட்டு அதிபதியான கிரகம் மட்டுமே தீர்மானம் செய்யும் கிரகம் ஆகவும் விளங்கும். ஒருவர், சொத்து வாங்க நிலத்திற்கு காரகரான செவ்வாய், நிலத்தின் மேல் அழகாகக் கட்டப்படும் வீட்டிற்குக் காரகரான சுக்கிரன் மற்றும் தனத்திற்கு காரகரான குரு இவர்களும் காரணமாவார்கள். ஒரு ஜாதகர் ஒரு வீட்டை கட்டுவதற்கோ அல்லது கட்டிய வீட்டை வாங்குவதற்கோ அவர்களின் தசா காலத்தில் குரு, சுக்கிரன் அல்லது குரு , செவ்வாய் தொடர்பு கொண்டுள்ளபோதோ அல்லது கோச்சார ரீதியாக லக்கினம், நான்காம் வீடு, எட்டாம் வீடு, 12 ஆம் வீட்டுடன் எந்த வகையிலாவது தொடர்பு கொள்ளும் போது அமையும்.

Chaturthamsha is a magnified view of 4th house of the D1 chart.This divisional chart is seen for wealth of all types,fate & destiny,happiness or unhappiness due to these wealth i.e., property,liquid wealth like gold,gems,change of residence,transfers,travel abroad,moving out of house after marriage,mother,mind,vehicles & vehicular accidents,place of living,promotion as 4th house is the 7th house of Padaprapti from 10th house of profession.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #Chaturthamsa
Category
Videos
Be the first to comment