2020 சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் | sani peyarchi 2020 | sani peyarchi palangal 2020 to 2023 | Astro Mani

48 Views
Published
Saturn is the (Karaka for Karma) the judgment planet and Libra is the sign of Judgment as revealed by its sign – the weighing balance. The exaltation of Saturn will improve the positive side of the planet such as hard work and patience. Saturn represents the pros and cons of life, the good and bad, sin and virtue. Saturn in every horoscope represents the merits and demerits of the person. Saturn is not only considered very powerful in Libra, but also in a mood to bestow benefits. Saturn is exalted in Libra. So Saturn loves to come back to Libra. Astrology analyses the facts of the present and the past life of a person and encourages him to put in more effort in performing his duties righteously. Lord Shani (Saturn) being the signifier of our actions (the present as well as the past) has the capacity to do or undo the evil results of our past deeds with suitable present remedial measures.Saturn is called Neelan (Blue) and Mandhan (Slow Moving). Saturn passes through each sign for a period of above 2 1/2 years. Saturn is called “Yama”; it is the chief governor of ‘Longevity’. It has to carry out the duty of Lord Siva or Rudra. Lord Shani punishes only those who are involved in ill deeds. However, he i spleased and favors people performing good deeds and rewards them with lots of progress in their life and may also elevate them to high positions. At the same time, when Shani is annoyed, he also grants imprisonment to people in high positions and they may face various types of humiliation depending upon their misdeeds.Shani is also a great devotee of Lord Shiva and performed penance very sincerely. Lord Shiva was pleased with Shani’s devotion and dedication and bestowed upon him his blessings. Lord Shani asked of him for two boons. The first that he should be more powerful than his father, the Lord Sun and secondly that he be seven times more distant from the Sun and surrounded by the seven sub-planets. Lord Shiva bestowed his grace by granting these boons and blessed Lord Shani.

சனி பெயர்ச்சி என்பது நமக்கான கஷ்ட காலமாக கருதுவது சரியா என்பதையும், அவர் நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் தவறுகளை சரி செய்யவும், நம்மை வழிபடுத்தவும் வருகின்றார்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k

நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94

கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U

எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0

உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM

லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc

லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8

இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q

குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc

ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg

திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno

நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA

My Website https://www.myastromani.com/
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #sanipeyarchi
Category
Videos
Be the first to comment