ஏழரை சனியில் திருமணம் செய்யலாமா ? | Astro Mani

32 Views
Published
திருமணம்...! இருமனம் ஒன்றிணையும் ஒப்பந்த விழா. தேவர்களும், முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும், நாற்பத்து எண்ணாயிரம் ரிஷிமார்களும், கிண்ணர்கள், கிம்புருடர்கள் பூமாரி பொழிய, அம்மி மிதித்து, அருந்ததி பார்த்து, பெற்றோர் பெரியோர் ஆசியுடன் வாழ்க்கை படிகளில் கால் வைக்கும் இனிய பொன்னாள். இதற்கு பின் தான், இனிய இல்லறம் பிறக்க வேண்டும்.

ஏழரை சனியில் திருமணம் செய்யலாமா ? | Astro Mani

https://www.myastromani.com/

https://www.myastromani.com/newvideos.html

#astroanswers #astromani #marriage
Category
Videos
Be the first to comment