ஒருவரின் தொழில் அறிவது எப்படி ? How to know one's profession through astrology ? | Astro Mani

9 Views
Published
ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்குப் பத்தாமிடத்தால் ஜாதகர் செய்யும் தொழில் அல்லது பார்க்கும் உத்தியோகத்தைச் சொல்ல வேண்டும் என்று பிருஹஜ் ஜாதகத்தின் பத்தாவது அத்தியாயமான கர்ம ஜீவாத்யாயம் உபதேசிக்கின்றது. வேடிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால் முக்கியமான இந்த விஷயத்துக்கான அத்தியாயத்தில் வெறும் 4 சுலோகங்களே இடம் பெற்றுள்ளன. சன்யாச யோகத்தைச் சொல்லும் அத்தியாயத்திலும் 4 சுலோகங்களே இடம் பெற்றுள்ளன. பலநூறு விதமான சன்னியாசிகளையும் பலநூறு விதமான தொழில்களையும் காணும் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் வெறும் 4 பாடல்களின் மூலம் தொழிலையும் உத்யோகத்தையும் எவ்வாறு சொல்வது? ஆனாலும் சொல்ல முயற்சிப்போம்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani
Category
Videos
Be the first to comment